Program dostosowany jest to indywidualnych potrzeb każdego malucha. Tu na pierwszy plan wysuwa się realizacji zasady bezpieczeństwa (fizycznego, psychicznego, zdrowotnego). W Żłobku dostępne są zabawki dydaktyczne, które pozwolą Twojemu dziecku na bezpieczną zabawę stymulując to co najważniejsze w tej fazie rozwoju czyli:

Wzrok – wraz ze stopniowym rozwojem wzroku dzieci uczą się obserwować przedmioty w ruchu oraz rozróżniać kolory i kształty. W szczególności zwracają uwagę na intensywne kontrastowe kolory.

Słuch – jest jednym z pierwszych sposobów kontaktu dziecka ze światem. Dzieci rozpoznają różne dźwięki i zaczynają reagować na rytm.

KOORDYNACJA – poprzez manipulowanie przedmiotami dzieci poznają otaczający je świat i ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową.

UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKACJI - Dzieci w grupie rozwijają się dużo szybciej, gdyż potrafią znakomicie naśladować i podpatrywać zachowania rówieśników oraz dzieci ze starszej grupy.

W naszym Żłobku czują się swobodnie i bezpiecznie, zachęcane do wspólnej zabawy z naszymi opiekunkami, aktywnie uczestniczą i odkrywają otaczający je świat.

Najwięcej miejsca w naszej pracy z dziećmi zajmuje muzyka, ruch i zabawy, jak i również czytanie bajek.Dbając o prawidłowy rozwój maluszków stosujemy plan wychowawczy wykorzystując elementy takie jak;

• metoda zabaw kontaktowo-dotykowych (np. ” idzie rak”, „sroczka”),
• metoda dowolności w zabawie (zabawy indywidualne),
• metoda przemienności zabaw (po spokojnych następują zabawy ożywione),
• metoda stopniowania trudności,
• metoda aprobaty i pochwały,
• metoda Vopela (odreagowywanie emocji poprzez zabawę np. zabawa cicho-głośno),

Wszystko oczywiście za zgodą i aprobatą Rodziców.

Współpraca z rodzicami odbywać będzie się poprzez:
• informacje o dziecku na bieżąco,
• konsultacje telefoniczne z Rodzicem lub Opiekunem,
• wymianę informacji dotyczącej rozwoju i zachowaniu dziecka w różnych sytuacjach,
• uczestnictwo w organizowanych imprezach okolicznościowych.

Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje Rodziców.